Taekwondo Dongji Beringen

 

Beste mensen, 

 

Onze club werd in augustus 2011 opgericht onder de naam Tkd Poom Beringen. 

 

De doelstelling was om een club te vormen waar de jeugd zich op een leuke en ontspannen manier kon bezighouden met het beoefenen van taekwondo, waar een kwalitatief goede taekwondo-opleiding gekoppeld zou worden aan plezier en onderlinge kameraadschap. Een club waar naar de noden van de jeugd geluisterd zou worden en waar men iedereen, van de jongste tot het oudste lid, als gelijke zou behandelen.

 

Ik was er vast van overtuigd dat als al deze ingrediënten aanwezig zouden zijn, deze club een veilige thuishaven zou worden voor haar leden, waar zij zich niet alleen als sporter maar ook als mens verder zouden kunnen ontwikkelen. Ook moest deze manier van werken het mogelijk maken dat onze leden aansprekende sportieve prestaties konden neerzetten op recreatief gebied alsook wedstrijdgericht, zonder de geringste prestatiedruk opgelegd door trainers of ouders.

 

Dat deze denkwijze aansloeg is wel gebleken. Op zeer korte termijn ontwikkelde onze club zich tot een van de grootste taekwondo-clubs binnen Limburg,  met een ijzersterke clubwerking en een zeer hoge en constante opkomst bij de trainingen. Ondanks dat er bij ons GEEN prestatiedruk gelegd wordt op onze atleten, beschikken wij toch over een succesvol wedstrijd-team dat al veel podiumplaatsen behaald heeft op de verschillende binnen- en buitenlandse kampioenschappen. De medaillespiegel die U hier op onze website kunt vinden is daar een mooi voorbeeld van. Maar desondanks zal het behalen van medailles nooit een doel op zich worden binnen onze clubcultuur. Veel belangrijker is dat ieder lid het beste uit zich zelf kan halen en dat kameraadschap en sportplezier altijd op de eerste plaats komt.

 

Ik wil en zal mij er dan ook persoonlijk toe verbinden dat ieder lid binnen onze club een degelijke opleiding krijgt,  in een veilige sportomgeving. Zowel het lichamelijk als het geestelijk welzijn van onze leden zal altijd op de eerste plaats gesteld worden.  Iedereen zal als gelijke behandelt worden, ongeacht talent, leeftijd, geslacht, godsdienst, lichamelijke of geestelijke competentie. Onze club dient een thuis te zijn, voor al haar leden.

 

Met sportieve groet, 

 

Theo Giesberts

3e Dan W.T.F. Taekwondo

Gediplomeerd VTS-Initiator Taekwondo

World Taekwondo Coach Level 1

Voorzitter / Hoofdtrainer  Taekwondo Dongji 

 

Taekwondo


Taekwondo betekent letterlijk "De weg van vuist en voet". Het is meer een totaalconcept, een levenswijze, dan een pure gevechtssport. TAE betekent voet, KWON staat voor vuist en DO verwijst naar de levenswijze. Taekwondo is een Olympische sport.

De moderne beoefening van Taekwondo spitst zich toe op vier verschillende onderdelen:

1. Vrij gevecht of Kyorugi, ook wel sparring genoemd: een gevecht tussen twee kampers, waarbij het niet gaat om de tegenstander KO te trappen, maar wel om zoveel mogelijk punten te scoren binnen een bepaalde tijd en gebonden aan strenge regels.

2. Stijlfiguren of Poomsae: een soort schijngevecht in een vast patroon tegen een ingebeelde tegenstander.

3. Zelfverdediging of Hosinsul: hier worden technieken gebruikt om het eigen lichaam te verdedigen. De aanval kan op een gewapende of ongewapende manier gebeuren.

4. Breektechnieken of Kyokpa: het breken van een voorwerp met een bepaalde techniek. De breektest is een dankbaar onderdeel voor demonstraties. Het heeft immers een hoge spektakelwaarde.

 

 

Onze Club


Dongji staat voor kameraden!  Dat is net wat onze club meer maakt. 

Taekwondo Dongji Beringen heeft meer in z’n mars dan het beoefenen van deze gevechtskunst. We leren onze leden niet alleen  de nodige technieken om zichzelf te verdedigen maar brengen hen  ook bij om respect, zelfbeheersing en discipline te tonen.

 

Bij Taekwondo Dongji Beringen komt iedereen aan zijn trekken, zowel de competitief ingestelde sportbeoefenaar alsook de recreatieve sportbeoefenaar. Onder deskundige begeleiding kan iedereen op zijn eigen niveau deelnemen aan de trainingen, ongeacht leeftijd of geslacht.

Jeugdwerking


Iedereen is welkom in onze club.


Voor de allerkleinste leden ( 3 tot 6jaar)
voorzien we 2x per week speciale trainingen waarbij de nodige aandacht wordt gegeven aan de gezonde basis vorming. Op een speelse manier worden de nodige basistechnieken aangeleerd.

De combinatie sport/spel zorgt er voor dat de kinderen steeds met plezier naar de trainingen komen.

 

Jeugd en Volwassen (vanaf 6 tot ....)  hebben de mogelijkheid om 4 x per week te trainen.  Zowel de recreatieve taekwondoka alsook de meer competitief ingestelde taekwondoka komt hier aan zijn trekken. Niet alleen wordt aandacht besteed aan de opleiding betreffende de kub-graden ( gordels ) ook wordt de meer competitief ingestelde taekwondoka voorbereidt op het wedstrijdgebeuren